Pages

About Us ( हाम्रो बारेमा )

परिचय
यस-म्यागेजिन ले शिक्षा संग सम्बन्धित विविध लेख, अपडेट, इभेन्ट र अनुसन्धानहरुको प्रस्तुति गर्दै लाने छ । तथ्यगत लेखहरुलाई बढि भन्दा बढी समेट्दै, लेखमा प्रयोग भएका सूचना र तथ्यहरु समय-समयमा अद्यावधिक(Update) गर्दै लाने छौं, जसले लेखहरुलाई सँधैका लागी  उपयोगी र समय सान्दर्भिक बनाउन भूमिका खेल्ने छ । 

यस-म्यागेजिनमा समेटिने कुरा हरुलाई निम्न आधारमा चयन गर्ने छौं।
  - धेरै खोजिएका र प्रचलनका शिर्षकहरु
  - लामो समय सम्म उपगोगी हुने शिर्षकहरु
  - व्यापारिक सम्बन्ध,  व्यावसायिकता कायम राख्दै राष्ट्रिय हित हुने शिर्षकहरु 


यस-म्यागेजिन भित्र रहेका विषयहरु लाई निम्न-अनुसार वर्गिकरण गरिएको छ। 

|---- Event [ इभेन्ट ]  
    ( यस अन्तर्गत इभेन्टहरुको प्रस्तुति गर्नेछौं। )
|
|
|---- Article लेख ]
    ( यस अन्तर्गत लेखहरुको प्रस्तुति गर्नेछौं। )
|
|---- Update अपडेट ]
    ( यस अन्तर्गत अपडेटहरुको प्रस्तुति गर्नेछौं। )
सम्पर्क 
यस-म्यागेजिन
Website: www.yesmagazine.com.np
Facebook Page : facebook.com/yesemagazine